1-بن تخفیف جهیزیه

به عزیزانی که تعداد کالای خریداری شده آنها 5 و یا بیشتر از 5 عدد باشد تخفیف ویژه جهیزیه تعلق میگیرد.